Чайлагда чай

753

Мени Донгак Алдын-Сай дээр. Мөңгүн-Тайга кожууннуң Тоолайлыг эге школазының 4-кү клазынче кирер мен. Чайгы дыштанылгамны Сайыр деп черде аалымга эрттирдим. Авамның улуг уруу мен. Менден бичии 2 дуңмам бар. Авамга дузалажып, дуңмаларым алчып, аяк-сава чуп, бызааларым кадарып чайлаан мен. Хой кадарарда, угбаларым-биле кады чоруур бис.
Ам удавас өөренип эгелээринге өөрүп тур мен. Өөредилге херекселдериниң шуптузун авам садып берген. Ынак школамны, эштеримни сакты бердим.
Школавыс дужунда Удур-Тайга, Суур-Тайга бедип алган көстүп турар. Солагай талазында арга бар. Оң талазында Барлык хем агып чыдар.

, , ,
Предыдущая запись
Вопрос — ответ
Следующая запись
Хоочуннар сагыжындан кырывас

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Меню