Бистиң шериглеривис – маадырлар

#тыванын_аныяктары_Zамир

Тускай шериг операциязының дугайында афган дайынының киржикчизи, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Эрес Хуурак бодалын илереткен.

«Бистиң шериглеривистиң украин девискээрже ханылап кирип чыдары дээрге националисчи батальоннарның туружу кошкап турарының херечизи. Үр болбайн, Мариупольду хостаанын дыңнаар бис. Ол дээрге российжи шериглерниң чоруткан тактиказының үре-түңнелдии-дир. ВСУ болгаш националисчи көрүштүг бөлүктер тодаргай командылалы чок, тоо-быдаргай, корум-чурум чок болуп турар, а аңгы-аңгы бөлүглежиишкиннер каржы-дошкунун, фашисчи чоруун көргүскен.

Бистиң шериглеривис – маадырлар, олар боттарының амы-тынын, кадыкшылын харамнанмайн, Украинаның хамаатыларын, Луганск, Донецк Республикаларның чурттакчыларын камгалап турарлар. Мен бистиң армиявыска бүзүрээр мен. Украинаны бүрүнү-биле хостаптар үе чоокшулаан.

#Своихнебросаем #ЗаРоссию #ЗаПрезидента

Предыдущая запись
Опрос ФОМ: 73% россиян считают решение о проведении военной операции правильным
Следующая запись
Каң-оол Даваа: «То, что сегодня происходит на Украине не поддается объяснению»
Меню