Бирги классче уругларны школаларже ам-даа бижидип турар

#өөредилге

Лариса Куулар, Мэрияның өөредилге департаментизиниң начальниги:

— Кызыл хоорайның школаларынче биргиклассчыларны бо чылдың апрель 1-де бижидип эгелээн. Ниитизи-биле 3500 биргиклассчыларны школаларже хүлээп алыр кылдыр планнаан. Август 1-ге чедир 2815 уругну бижиткен. Хоорайның дугаары 1,3,5,7,8, 11, 17, 18 школаларында база 15 дугаар лицейде четчелээшкин доозулган. Бир эвес уруг-дарыын бирги классче бижидер дээн ада-иеге ойтаалаан таварылгада, хоорайның өөредилге департаментизинге келирин дыңнаттывыс. Ада-иелерни хүлээп алыр адрези: Кызыл хоорай, Кочетов кудумчузу, бажың 137, ажылдаар шактары: 9-17.00.

Өөредилге департаментизиниң начальниги Лариса Куулар ада-иелерни дүвүревезин дыңнаткан, шупту уругларны школаларже хүлээп алыр.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Студенческий форум — это очень сильное, красивое событие
Следующая запись
Херел Кужугет: «Россия всё делает правильно»
Меню