Бөгүн Тывада соңгулдалар эгелээн

Тываның чурттакчылары муниципалдыг Төлээлекчилер Хуралының депутаттарын болгаш республиканың парламентизинче 2 округтан депутаттарны шилиир. Оон аңгыда Кызыл хоорайның Төлээлекчилер Хуралының депутаттарын 3 хонук дургузунда соңгуур.

Бөгүн соңгулда участоктары 8.00 турда ажыттынган. «Центральный № 13» соңгулда участогунуң даргазы Саяна Ооржактың чугаалааны-биле алырга, чурттакчы чон соңгулданың бирги хүнүнде идепкейлиг кээп турар. Чүгле чартык шак дургузунда безин 50 кижи бадылаан. Эртенги шакта соңгуп каапкаш, улаштыр ажылдап чоруп турар.

Шупту соңгулда участоктарында ковид аарыынга удур негелделерни күүсеткен. Соңгукчулар кирип турда, маскаларны бээр, дезинфекция суу-биле холдарны чаштырар дээш оон-даа өске.
Оон аңгыда участоктарда видеокамералар ажылдап турар, 3 хүн дургузунда хайгааракчылар ажылдаар болгаш, айыыл чок чорукту полиция, онза байдалдар албанындан ажылдакчылар харыылаар.

Надежда Саттың тырттырган чуруктары.

Предыдущая запись
Эпидситуация по коронавирусу в Республике Тыва на 08.09.2022г.
Следующая запись
332 наблюдателя работают на выборах в Туве
Меню