Бөгүн Кызылда Иелер шуулганы болуп турар

Тываның V Иелер шуулганы Улусчу чогаадылга бажыңында болуп турар. Ында республиканың аңгы-аңгы булуңнарындан төлептиг авалар, өг-бүлелер келгилээн. Шуулганның ажыл-чорудулгазының иштинде «Өг-бүле – езу-чаңчылдар камгалалының одаа», «Быжыг малчын өг-бүле – чедимчелиг чоруктуң дөзү» дээн ышкаш темаларга шөлчүгештер ажылдаар.

Оон аңгыда УЧБ-га ус-шевер аваларның кылган суй белектериниң, кылыгларының делгелге-ярмарказы болур. Киржикчилерниң аразында социал керээ езугаар күрүне деткимчези алган авалар бар. Дүъш соонда, тиилекчилерни илеретпишаан, үлегерлиг өг-бүлелерни шаңнап-мактаар. Шуулганның ажыл-чорудулгазы байырлал шинчилиг концерт көргүзүглери-биле доостур.

Бо шакта Тыва үндезин культура төвүнде «Өг-бүле – езу-чаңчылдарның кадагалакчызы» угланыышкында Бай-Тайга кожуундан Аракчааларның өг-бүлези киржип келген. «ТА»-ның редакциязы оларның делгеп салган кылыгларын сонуургаан.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

#иелершуулганы

Предыдущая запись
Молодые парламентарии Республики Тыва проводят открытые уроки не только для школьников, но и для студентов
Следующая запись
ЦУР Тувы отмечает 2-летие со дня образования
Меню