Автомаңнаашкын «Крым чазы»

Эртен, март 18-тиң хүнүнде, Крымның Россияга каттышканынга уткуштур хемчеглерниң иштинде база Донецк, Луганск Улусчу Республикаларның чурттакчыларын, РФ-тиң чепсектиг күштерин деткиири-биле «Крым чазы» автомаңнаашкын эртер. Автомаңнаашкын 10 шактан 13 шакка үезинде Кызыл хоорайның кудумчуларындан ыраккы Каа-Хемге чедер.

Маршруду:
Советтиг Тываның 5 чылы аттыг стадион – Интернациональная – Кочетов – Дружбы – Колхозная – Шахтерская – Магистральная – Калинина – Московская – Новомостовая кудумчулар – Аржаан «Кундустуг» (Бобры) – Новомостовая – Калинина – Ровенская – Ключевая –  Салчак Тока – Кочетов – Тувинских Добровольцев – Кызыл Партизан кудумчулар – Советтиг Тываның 5 чылы аттыг стадион.

#МолодёжьТувы #своихнебросаем #ZаНаших #ЗаПрезидента

Предыдущая запись
Российжи шериглерниң тиилелгези
Следующая запись
Кризиске удур хемчеглерниң баштайгы дүрүүн хүлээп алган
Меню