Аныяктарны ажылче хүлээп алганы дээш субсидияны бээр

2022 чылдың күрүне деткимчезинден субсидия акшаны аныяк кижилерни ажылга хүлээп алганы дээш ап болур. Ол дугайында айтыышкынга РФ-тиң Чазааның Даргазы Михаил Мишустин ат салган.

Ынаар 30 хар чедир аныяктар кирип турар. Оларның аразынче ажыл стажы чок дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң доозукчулары, тускай мергежил чок аныяктар, инвалидтер, өскүс уруглар, назы четпээн ажы-төлдүг ада-иелер кирген.

Субсидия 3 кудуку шалың хемчээлинге дең, аңаа район коэффициентизин база немээр. Бир дугаарын субсидияны ажыл берикчизи бир ай эрткенде алыр. Ийи дугаарын – үш ай эрткенде, а үш дугаарын – алды ай эрткенде.

Күрүне деткимчезин алыр дизе, ажыл берикчизи чонну ажылга тургузар төп-биле харылзажыр. Ону дистанциялыг хевирге «Работа России» портал таварыштыр кылып болур. Ооң соонда Социал камгалал фондузунче «Соцстрах» система таварыштыр билдириишкинни чорудар.
Ажыл берикчизинге субсидия программазы эрткен чылдың март айда эгелээнин сагындыраал.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

http://static.government.ru/media/files/jCw8FOWTZbjAm..

Агентство по делам молодежи Республики Тыва

Предыдущая запись
Чат-бот «Объясняем.РФ» ответит на вопросы жителей Тувы
Следующая запись
Для дефицита лекарств и продуктов нет предпосылок
Меню