Аныяктар мал чеминиң белеткелинде

648

50 чыл бурунгаар «Тываның аныяктары» солуннуң арыннарында Улуг-Хем кожууннуң «Найырал» совхозунуң оолдар, кыстары Кара-Талдың шынааларында терең оът-сигенни кезип ажаап, мал чеминиң белеткелинде идепкейлиг киришкенин демдеглээн. Ол ышкаш сиген кезилдезинге албан черлериниң ажылдакчылары шефтеп киржип турарын бижип турар.

Предыдущая запись
Наадым-2020
Следующая запись
Мал-маганга дыка ынак

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Меню