Аныяк блогерниң бирги бадылаашкыны

📍РФ-тиң Күрүне Думазынче депутаттарны база Тываның Баштыңын бадылаар соңгулдаларда аныяктар идепкейлиг киржип турарын демдеглээл. Блогер-хайгааракчылар социал четкилерде боттарының арыннарында дорт эфирлерни, чуруктарны 3 хонук дургузунда салып келген. Оларның аразында блогер Алдын чуртталгазында бир дугаар бадылаашкынга киришкенин бижээн.

«Мээң бир дугаар соңгулдага киржип, бадылааным чедиишкинниг эртти. Дүүн, сентябрь 18-те, чуртталгам иштинде баштайгы бадылаашкынымны кылгаш, бодумну Россия Федерациязының бүрүн эргелиг хамаатызы мен деп медереп билдим. Кижи бүрүзү бодунуң шилилгезин кылгаш, төрээн чериниң сайзыралы дээш үлүүн киирип турар деп бодаар мен. Соңгулда участогунга чедип келгеш, шупту санитарлыг нормалар сагыттынып турарын эскердим. Эжик аксында хамаатыларның температуразын хынап, холдарже антисептикти чаштырып, маскаларны үлеп, чаңгыс катап ажыглаар хол-хаптарын база кижи бүрүзүнге аңгы демир-үжүктерни берип турар болду. Социал дистанцияны сагып турар, а хайгааракчылар корум-чурумну көрүп олурарлар. Соңгулдага кээп, шилилгени кылганым дээш өөрүп тур мен» — деп, аныяк блогер бижээн.
#выборы2021 #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Улуг-Хемниң идепкейлиг аныяк соңгукчулары
Следующая запись
Каш-ла шак арткан
Меню