Амгы үениң маадырлары

#тыванын_аныяктары_шериг_херээ

Москвага ажыл аайы-биле чорааш, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Украинада тускай шериг операциязынга киржип тургаш, балыгланган тыва оолдарга ужурашкан.

«Украинада эвээш эвес бистиң солдаттарывыс мурнуку одуругда албан-хүлээлгезин күүседип эгелээн. Олар бистиң келир үевис дээш боттарының амы-тынын безин харамнанмайн турарлар. Чидириглер, балыгланган оолдарывыс бары хомуданчыг.
Москвага ажыл аайы-биле келгеш, Вишневский аттыг госпитальга чедип, балыгланган оолдарга ужуражыр аргалыг болдум. Бичии белектерни сунмушаан, тыва чоннуң мурнундан чылыг-чымчак сөстерни дамчыттым. Ол ышкаш Дагестандан, Хакас Республикадан оолдарга деткимчениң сөстерин илереттим. Бо үеде кады болуру чугула, чаңгыс аай эп-каттыжылгада — бистиң күжүвүс.

Дүне бир балыгланган оолду эккелди, дораан кезиишкинни чоруткан. Ам ооң байдалы эки. Бүгү Тыва – республиканың шупту чурттакчы чону, Москвада чаңгыс чер-чурттугларывыс, сенаторлар, Күрүне Думазының депутаттары шупту оолдарывысты деткип турарынга өөрүп тур мен.
Маадырлыг чоруу дээш чаңгыс чер-чурттугларывыска тыва чоннуң мурнундан четтиргенимни дамчыдып, дүрген кадыкшыырын күзедим. Бүгү Тыва оларга чоргааралынп турар» — деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг социал четкилерде бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Тывада «Кызыл кош» акция уламчылап турар
Следующая запись
Мы гордимся Вами
Меню