Алексей Тюлюш: Чөөн-Хемчикте ТШО-да киржип турарларның өг-бүлелеринге дузалаар ажыл эгелей берген

Долу эвес мобилизацияны бүдүн чуртта чарлааны-биле, республиканың кожууннарында ТШО-да киржип турар оолдарның өг-бүлелеринге ачы-дуза чедирер ажыл шалыпкын чоруп эгелээн. Бо хүн Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы солуннуң редакциязы Чөөн-Хемчик кожууннуң чагыргазының даргазы Алексей Тюлюш-биле телефон таварыштыр харылзашкан.

Чөөн-Хемчик кожууннуң чагыргазының даргазы Алексей Тюлюш:

— Бо эртен Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгдан тус черлерден тускай шериг операциязынче киржип чоруткан оолдарның өг-бүлелеринге дузалаар дугайында даалганы алдывыс. Амгы үеде Чөөн-Хемчик кожуундан каш кижи чорутканыл, оларның өг-бүлелеринде каш кижи барыл деп даңзыны тургузуп тур бис. Эртенден эгелээш өг-бүле бүрүзүнге бир-бир хойну бээр болгаш, хөмүр-дашты дүжүрер, одаар ыяшты белеткээр ажылды чорудар бис. Оон аңгыда чаңгыс чер-чурттугларывыстың уругларын садиктерге тургузар ажылды кылыр.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Сергей Ондар: Тываның көдээ ишчилери тускай шериг операциязында киржип турар оолдарның өг-бүлелеринге дузалаар
Следующая запись
5 тысяч рублей будет выплачено каждому несовершеннолетнему ребенку мобилизованного гражданина в Туве
Меню