Албан езунуң медээзинге бүзүрээни дээре

Ирина Казанцева, Кызыл хоорайның Төлээлекчилер Хуралының даргазы:

«Амгы үеде Тываның чурттакчыларынга янзы-бүрү медээлер кээп турар. Эң ылаңгыя ону социал четкилер, вайберде бөлүктерден эскерип болур. Чамдыкта бодум безин ыыткыр эгелиг «сенсация» сүрген медээлерге алзыпкаш, ооң соонда мегеледип алганымны билип каар-дыр мен.

Амгы үеде медээлерни чүгле албан езу бижиктеринден көрүп, аңаа бүзүрээр апарган мен. Ооң иштинде объясняем.рф портал бар. Дыка эптиг сайт деп көрдүм, навигациязы билдингир, оон кижи кандыг-даа айтырыгга харыыны тып ап болур. Чижээлээрге, чигир чидер дээн хоозун чугаалардан эгелээш, хамаатыларга болгаш сайгарлыкчы чорукка чээли дыштанылгаларынга чедир».

#ОбъясняемРФ #Тыва

Предыдущая запись
Чуртталга-коммунал ажыл-агыйынга хамаарышкан меге медээлер үнүп турар
Следующая запись
Святость материнства — 2022
Меню