Ада-чурт камгалакчылары» күрүне фондузунуң Тывада салбырының ажылдакчызы Артыш Моңгуш:

— Дүүн кежээ Владимир Путинниң парлалга конференциязын көрдүм. Хөй-ниитижи, волонтёр, «Ада-чурт камгалакчылары» күрүне фондузунуң Тывада салбырының ажылдакчызы кижи дорт дамчыдылганы көрбейн баар аргам чок болду. Чүге дээрге Президентиниң чугаалаан чүүлдери бо чоокку чылдарга улуг салдарлыг база хамаарылгалыг дээрзи билдингир.

Россияның үзел-бодалы дээш, тулчуп турар чаңгыс чер чурттугларывыстың хереглелдери дээш, сеткилинден туржуп, фронтуга дуза кадып турар хамаатыларның, волонтёрларның күжениишкинниг ажыл-ижин үнелеп, өөрүп четтиргенин Владимир Владимирович илередирге, сеткилимге өөрүнчүг болду. Чүге дээрге тус черде волонтёрларның канчаар ажылдап турарын билир мен. ТШО киржикчилериниң өг-бүлелеринче үнүүшкүннерни удаа-дараа кылып, оларның хереглелдеринге дузаны кадып турар бис. Дайынчыларның чүгле өг-бүлелеринге эвес, а боттарынга кандыг-бир документ кылдырарынга азы юридиктиг айтырыгларга, эмчи дузазы база социал төлевирлер алырынга шыдаар шаавыс-биле дузалажып турар бис. Дыка хөй балыгланган дайынчыларывыс Россияның эң-не тергиин дээн эмнелгелеринде эмнедип чыдар.

Предыдущая запись
Эгезинден тура чогаал оруунда
Следующая запись
На прямую линию поехали Буян Монгуш и Чинчи Кашпык-оол
Меню