Өрт: Эргижирээн электри удазыннарын өй-шаанда солууру чугула

Кызыл хоорайның өрт-камгалал кезээниң ажыклдакчылары 2 каът мебель садыының оран-савазынга эгелээн өрттү өжүргеннер.
Качыгдаан кижилер чок. Материалдыг когаралдың хемчээлин санап турар. Өрттүң үнген чылдагааны — электри удазынының кыска замыканиези.

Өрттүң айыыл чок чоруу кижи бүрүзүнүң бодундан хамааржыр. Эргижирээн электри удазыннарын өй-шаанда солууру чугула.

Предыдущая запись
Первые работы на конкурс рисунков «Афганистан глазами юнармейцев» представила Чайзат Канзай
Следующая запись
Клуб юных натуралистов открылся в Самагалтае
Меню