Үлегерлиг өг-бүле: Россия хүнүнде делгелге

Кызыл хоорайның Арат шөлүнге үлегерлиг өг-бүлелерниң чуруктарын делгээн. Олар – бүгү Россияның «Чылдың өг-бүлези» мөөрейниң киржикчилери.

Мерген, Долаана Монгуштарның өг-бүлези ук мөөрейге 2017 чылда киришкен. Монгуштар көдээде өг-бүле бодунуң чаагай чаңчылдары, ужурлары-биле онзагай деп санап чоруурлар. Ада-өгбезиниң Ие-черинден күштү, билиглерни, сагыш-сеткил үнелелдерин билип алыр. Монгуштарның эп-найыралдыг өг-бүлезинде күш-ажыл бирги чергеде турар.

Вячеслав, Аржаана Дупчурлар 2018 чылда «Чылдың өг-бүлези» мөөрейге киришкеннер. Аныяктар тыва чоннуң езу-чаңчылдарын кадагалап, ону салгалдан салгалче арттырар сорулганы салганнар.
Начын, Айшет Хомушкулар аян-чорук кылырынга ынак. Эвилең-ээлдек, хүндүлээчел чорук аныяктарның эң-не кол чаңчылы. Олар — база 2018 чылдың киржикчилери.

Делгелгеде ады кирген аныяктарның саны оон-даа хөй. Олар уруг-дарыын эртем-билиглиг, сагылга-чурумнуг кижилер кылдыр кижизидип чоруур. Мөөрейниң киржикчилериниң дугайында делгелгени кызылчылар сонуургап көрген.

Мира КОНГУЛ-ООЛ,
Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруктары.

#МыРоссия #МыВместе
#тыванын_аныяктары #12июня #деньроссии #молодежь #12июняденьроссии #12июняденьроссиипраздник

Предыдущая запись
Ийи-Тал суурдан төөгүлүг кавайны фестивальда делгээн
Следующая запись
Сергей Белоусов: «Любовь к Родине проявляется в наших делах, в результатах работы, в заботе о детях и родителях, в желании сделать жизнь лучше»
Меню