«Звезда – Кызыл» деп чаа радиостанцияның ажыдыышкыны

Радио хүнүнде – харылзаа, радиотехника, радиожурналистерниң профессионал байырлалында «Звезда – Кызыл» деп чаа радиостанцияның ажыдыышкынынга кириштим. «Тывамедиабөлүк» сайзырап турар-дыр, эр хейлер! Башкарыкчыларның айтырыгларынга харыыладым. Радиостудияга бижидилге меңээ чаа арга-дуржулга болду.
Бо чылын «Тыва» КТРК-ның «Маяк» радиозунуң юиблейи. 85 чыл бурунгаар Тывага бир дугаар радио тывылгаш, бо хүнге дээр ажылдап турар. Ол дээрге чаа технологиялар сайзырап турза-даа, радионуң негелделиин, башкарыкчыларның мергежээнин херечилеп турар.
Харылзаа чаңгыс черге турбас, интернет сайзырап, чаа-чаа хевирлер тыптып турар, ынчалза-даа радио үе-биле деңге чоруп орар информация тарадырының кол чепсээ болуп артпышаан.
Хүндүлүг өңнүктер, профессионал байырлалыңар-биле! Дидим планнарыңар амыдыралга боттаныр болзун! Чаа-чаа чедиишкиннерни күзедим деп, Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

#ВладиславХовалыг #Тыва #Тува #Деньрадио #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
«Тиилелгениң чагаазы» акция Тывада
Следующая запись
Таңдыда ажыл-иш хайныгып турар
Меню