Владислав Ховалыг: Арга-арыг өрттериниң уржуундан Тывага онза байдалдар чурумун киирер шиитпирни хүлээп алдым

«Тайга» станциязының девискээринде 4 өрттү өжүрүп турар. Өртчүлер болгаш өске-даа специалистер шалыпкын ажылдап турза-даа, чаа-чаа өрттер болуп турар. Синоптиктерниң баш бурунгаар дыңнадып турары-биле алырга, Тывага изиг агаар ам-даа сентябрь 13-ке чедир турар. Ынчангаш Тываның девискээринге онза байдалдар чурумун киирерин шиитпирлээн. Ол дугайында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг мынчаар чугаалаан:

«Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Арга-арыг өрттериниң уржуундан Тывага онза байдалдар чурумун киирер шиитпирни хүлээп алдым. Изиг агаар ам-даа сентябрь 13-ке чедерин синоптиктер дыңнадып турар. Специалистер өй-шаанда ажылдап турза-даа, чаа-чаа өрттер тыптып турар. Чижээлээрге, «Тайга» станциязының девискээринде бо үеде Арга-арыг ажыл-агый яамызының база Бии-Хем кожууннуң чагыргазының күжү-биле 4 өрттү өжүрүп эгелээн. 55-ки даг-адыгжы бригада өртчү бөлүүн оперативтиг чоруткан. Оон аңгыда ИХЯ-ның болгаш Росгвардияның удуртулгазындан хамаатыларның «Тайга» станциязынга дыштанырын түр хоруур кылдыр диледим.

Онза байдалдар комиссиязының хуралынга кылыр ажылдарны сайгарып чугаалашкаш, чепсек-херексел болгаш күш-шыдалды мөөңнээр талазы-биле айтырыгны ылаптадывыс. Рязанск облазынче ажылчын сургакчылаашкынче чоруткан Авиааргакамгалалының 50 парашютист-десантыжыларывысты чоокку хүннерде дедир эгидер бис. Биске кожа регионнарның өртчүлери дузалаар болган. Ол ышкаш чурттакчы чонну, малчын турлагларны, мал чемин өрт айыылындан камгалаар айтырыгны сайгардывыс. Шупту олеративтиг ажылдарны дүн-хүн чокка мээң оралакчым Тимур Куулар харыылаар.

Оон аңгыда инструкция кылыр ажылды холдан салып алганывысты демдеглеп тур мен. Амгы үеде тайгаларда дыка хөй чаңгыс чер-чурттугларывыс тооруктап, каттап турар болгай. Чер-черлерде удуртукчулар хөй чон чыглыр дүжүткүр черлерни дыка эки билир. Ынчангаш хыналда үнүүшкүннерни күштелдирерин даастым. Ол дээрге буруулуг кижилер дилээри эвес, а оон-даа улуг өрт-халап болбазы-биле база кижилерни болгаш бойдусту камгалаар сорулгалыг ажыл болур».

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Долина царей Тувы вновь открывает тайны
Следующая запись
«Единая Россия» и Минпросвещения проработают вопрос включения в программу капремонта школ благоустройство территорий
Меню