В. Ховалыг чурттуң Президентизи-биле харылзашкан

Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг видеоконференц-харылзаа чуруму таварыштыр чурттуң Президентизи Владимир Путин-биле чугаалашкан. Ол дугайында Владислав Ховалыг бодунуң блогунда мынчаар бижээн: «Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Бистиң чуртувустуң Президентизи Владимир Владимирович Путин-биле видеоконференц-харылзаа чуруму таварыштыр ужуражылгамны телевидениеден көрген боор силер. Боттарывыстың шиитпирлеп шыдавазывыс хире республиканың чидиг айтырыгларын чугаалаштывыс. Владимир Владимирович нарын айтырыгларны шиитпирлээринге деткимчени көргүзерин илеретти.
Президентивис Россияның субъект бүрүзүнүң амыдыралын кезээде эки билир. Күрүнениң баштыңы чурттакчыларны аварийлиг оран-савадан көжүрер программаны доозары, өкпе аарыы-биле демисел, школалар болгаш уруглар садтарының тудуу дээн ышкаш чугула айтырыгларже кичээнгейни салганы биске үнелиг.
Президентиниң деткимчези-биле федералдыг органнарга айтырыгларны шиитпирлээривис чиик болур. Чаа күш-биле айыттынган чугула айтырыгларны шиитпирлээр дээш ажылдаар бис».

#Президент #Россия #Тыва #врио #ховалыг #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Таныжыңар: Чеди-Хөл кожуундан Шойдун Сауля!
Следующая запись
«Приоритет-2030» — программа господдержки высшего образования
Меню