УРУГЛАРЫМ — ЧЕЧЕКТЕРИМ

Ачыты Нурзат — аныяк ада! @achutu_nyrzat

УРУГЛАРЫМ — ЧЕЧЕКТЕРИМ

Чаптанчыг мээң уругларым,
Салбаа чараш чечектерим
Кагып-суксап халайбазын,
Каткы-хөглүг доруксуннар.

Чылыг хүнге — авазынга
Чыннып чассып, эргеленип,
Сарыг баштыг чечектерим
Чаагай мандып доруксуннар.

Чемгерикчи хөрзүн черден
Адазындан дазыл тыртып,
Чечектерим хостуг, чоргаар
Аян кирип доруксуннар.

Уругларым — чечектерим
Авазының, ачазының
Угун дөзеп, чараш хөнүп,
Амыр-менди доруксуннар.

Б-Б. К Нурзат

#рубрикааныякада #адалархунуоктябрь17

Предыдущая запись
 Чурттакчы чоннуң чизезинге киржири
Следующая запись
«Молодой папа»
Меню