Улусчу картофельди бажың бүрүзүнге

Наважап Радислав, Улуг-Хем кожууннуң чагырыкчызы: — Бистиң кожуунувустуң девискээринде 5980 өг-бүлениң 3456-зы эвээш хөреңгилиг. Оларның 1156-да үрезин фондузу бар. Ниитизи-биле 57 тонна картофель үрезини херек. Өг-бүле бүрүзү 25 кг картофель үрезинин алырлар. Черниң ортумак дүжүткүрүн алыр болза, өг-бүле 5-10 шоодай картофельди ажаап ап болур.
#социальныйкартофель #народныйкартофель #огородничество #тыва #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары
Чурукту Интернеттен алган

Предыдущая запись
Хыналдага алыры чугула
Следующая запись
196 өреге огородту тарып турар
Меню