Улусчу дружинниктерниң дузазы-биле

Бо хүн чазактың аппарат хуралынга Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыгның удуртулгазы-биле май байырлалдарының культура-массалыг база өске-даа хемчеглериниң үезинде корум-чурум камгалалы болгаш айыыл чок чорукту хандырар талазы-биле айтырыгны сайгарып чугаалашкан. Республикада 197 улусчу дружинниктер бар, олар кожуун-суурларга корум-чурум үрээшкининге удур профилактиктиг ажылдарга дузалажыр ужурлуг. Хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хандырар яамының сайыдының хүлээлгезин түр күүседип турар Виктор Хүлерниң дыңнатканы-биле алырга, байырлал хүннеринде арага аймаан садып-саарары шыңгыы контрольда.
Оон аңгыда назы четпээннер ортузунда кем-херек үүлгедиишкининге удур профилактиктиг ажылдарны шыңгыыраткан. Кежээкиниң 10 шак соонда, 22 назы четпээнни бажың-балгадынга чедирген. Эрткен чылгы статистика-биле алырга, бо сан-түң 12 турган. Эрткен чылын 9 назы четпээнни харыысалгага онааган болза, бо чылын чүгле 2.
«Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыстың айыыл чок чоруунга хамаарылгалыг чугаа чоруп турда, тускай контрольга ап, шыңгыызы-биле көөрү чугула» — деп, Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг аппарат хуралынга демдеглээн.
Оон аңгыда күрүне албан черлериниң автотранспорттарын хоойлуга удур, ажык-кончаа сүрүп ажыглап турарын хыналдага алырын ол дааскан. Бо удаада Тере-Хөл кожуун чагыргазының чолаачызы албан чериниң машиназынга эзиртир суксун сөөртүп чорааш туттурганын сагындыраал.

#аппаратноесовещание #ВладиславХовалыг #Министерствобезопасности #совещание #правительствоТувы

Предыдущая запись
Оперативтиг байдалды илеткээн
Следующая запись
Covid-19 Мөңгүн-Тайгада нептерээн
Меню