Удуртукчунуң үлегери кол черде

Аппарат хуралының эгезинде чугаавысты сактып келиңер база ИХЯ-ның илеткели-биле деңнеп көрүңер. Чугаавыстың кол ужур-утказы ында. Республикада элээдилер ортузунда корум-чурум үрээшкиннери хөй. Ынчангаш боттарыңарның үлегер-чижээңер-биле көргүзүп тургаш ажылдаарыңарны күзеп тур мен. Шагаа байырлалының үезинде культура-массалыг хемчеглер-биле кызыгаарланыр эргеңер чок деп, Шолбан Кара-оол чазактың аппарат хуралынга шупту деңнелдиң удуртукчуларынга чугаалаан.
#тыва #кара_оол #аппаратхуралы #Шагаа #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
«Найыралдың манчызы» — Шагааның нептереңгей акциязы
Следующая запись
Шагааны чаңгыс хүн байырлавас
Меню