«Тываның аныяктары» солуннуң ребрендингизи

«Тываның аныяктары» солун 1933 чылдың январь 19-та тургустунган. Ыраккы 33 чылда тургустунган болгаш ол — тыва парлалганың хоочун солуну бооп турар. Ооң төөгүзүн алгаш көөр болза, баштай «Реванэ шыны» деп аттыг парлаттынып эгелээн. (Революстуг аныяктар Эвилелиниң шыны»), 1935 чылда «Аревэ шыны» кылдыр үнүп турган. А «Тываның аныяктары» деп ат-биле 1945 чылда үнүп эгелээн. «Тываның аныяктары» солуннуң сайзыралынга тыва чогаалдың үндезикчилери Олег Сувакпит, Кызыл-Эник Кудажы дээш оон-даа өске чогаалчылар үлүг-хуузун киирген.
Аныяктар солуну бо чылын 88 дугаар үзүк-соксаал чок чырыкче үнүп турары бо, ам 2 чыл болгаш солунувус тургустунганындан бээр 90 чыл болур. Бо чылын июньнуң сөөлгү дыштаныр хүнүнде, Аныяктарның кайгамчык чараш-чаагай байырлалының хүнүнде, аныяктар солунунуң редизайнын кылып, ону аныяк-өскенге таныштырып турар бис. Бо айдан эгелээш «Тыванын аныяктары» солуну А4 майыкта, шупту арыннары өңгүр-каас, номчуурунга таарымчалыг кылдыр үнүп эгелээн. Ынчангаш «Тыванын аныяктары» солунну аныяк-өскен ам-даа номчуп, аңаа боттарының чедиишкиннерин чырыдып, солуннуң редакциязы-биле сырый харылзаалыг болурун оларга күзээр-дир мен.
#тыванын_аныяктары #ребрендинг #газета #молодежь #тыва

Предыдущая запись
ЕСТЬ РАБОТА!!!
Следующая запись
Целевая подготовка кадров
Меню