Тывага дагжыларның техникуму ажыттынар

✅ ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының дыңнадып турары-биле алырга, Тывага Даг техникуму ажыттынар. Аңаа 400 сургуул өөренир аргалыг.
Тываның күрүне университеди болгаш Сибирь федералдыг университеди даг-тывыш адырының каадырларын белеткээр. Ол ышкаш техникумнуң 250 студентизинге хөй-ниити чуртталга оран-савазы база туттунар.
Республиканың бир улуг төлевилели – Ак-Сугнуң даг-байлакшыл бүдүрүлгезинге өөредилге чери специалистерни белеткээр. Ук бүдүрүлгеге муң ажыг ажылчын олуттар немежир, ооң 20 хуузу дээди инженер-техниктиг эртемниг болур. Дээди эртемниг каадырларны белеткээри – ТывКУ-нуң болгаш СФУ-нуң кол сорулгазы.
Амгы үеде Тывада СФУ-дан бөлүк эртемденнер кээп, кады ажылдажылганың айтырыгларын чугаалашкан.
Бо чылдың апрель айда Тываның чазаа болгаш СФУ-нуң төлээлери Даг техникумун Тывага ажыдар дугайында дугуржулгага атты салганын сагындыраал.

#профориентация #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Более 6,5 миллионов рублей грантовой поддержки получат победители конкурса Президентского фонда культурных инициатив из Тувы
Следующая запись
Кожууннарның аныяктары чыылган
Меню