Тывада аар кем-херек үүлгедиишкини эвээжээн

Бөгүн чазактың аппарат хуралын  Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар *https://vk.com/vladislavkhovalyg (Владислав Ховалыг) республика иштинде оперативтиг байдалдың сайгарылгазындан эгелээн.  ТР-ниң ИХЯ-ның сайыды Юрий Поляковтуң дыңнатканы-биле алырга, кижиге хамаарыштыр аар кем-херек үүлгедиишкиннери эвээжээн. Оон аңгыда орук шимчээшкининиң айыыл чок чоруун хандырар адырда байдалдың стабильдиин демдеглээн. Эрткен неделяда республикага 2 орук озал-ондаа бүрүткеттинген, ооң иштинде Кызыл хоорайга бир таварылгада амы-тынындан чарылган кижи бар. Машина мунукчузу херээжен кижи удур орукче үнгеш, өске автомашина-биле үскүлешкен. Ооң түңнелинде бир кижи амы-тынындан чарылган, арткан үш кижи берттинген. Орук озал-ондаанга таварышкан автомашиналарның пассажирлери шупту айыыл чок чоруктуң курун ажыглаваан.

Ийиги таварылга Туран хоорайга болган. Бо таварылгада машина башкарар эргези чок кижи эзирик чорааш, орук озал-ондаанга таварышкан.

Неделя дургузунда эзирик автомашина мунуп чорааш, 43 чолаачы туттурган. Ол ышкаш 71 кем-херек үүлгедиишкини бүрүткеттинген, оларның 46-зын ажыткан. Ооң иштинде 17 кем-херек үүлгедиишкинин ооң мурнунда кылган.

 

#аппаратноесовещание #тыва #врио #ховалыг #тыванын_аныяктары

 

Предыдущая запись
Следующая запись
Студентилер-биле сырый ажылдаары чугула
Меню