Тывада өрт айыылынга удур сезон чарлаттынган

Республиканың девискээринге арга-арыгга өрт айыылын болдурбазы-биле айны чарлаан.

Бо чылын арга-арыг өртүнге 274 кижи, 134 техниканы хаара тудар. Амгы үеде арга-арыг ажыл-агыйының албан черлери болгаш Тываның арга-арыг авиабаазазының белеткели 100 хуу деп санаттынып турар. Арга-арыг ажыл-агыйларының өртке удур кезектери штат езугаар четчелеттинген. Кывар-чаар чүүлдерниң курлавыры бар, аъш-чем болгаш дериг-херекселдерниң курлавырын белеткээн.

Регионалдыг арга-арыгның авиакамгалал албан чери парашютчу өрт камгалакчыларының белеткелин АН-2 самолетка чоруткан. Оон аңгыда вертолеттан бадар херекселдиг МИ-8-ке десантиктерниң белеткели доозулган.

2023 чылда Тываның девискээринге 3,6 муң га черге 101 арга-арыг өрттү бүрүткеттинген.

Алена Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
Столице Тувы — Кызылу хотят учредить почетное звание «Город трудовой доблести»
Следующая запись
Уругларның бүзүрел телефону дүн-хүн чокка ажылдап турар
Меню