Тыва – тоолчургу, эрте-бурунгу оран, ооң хем-суу безин маадырларның дугайында ырлап чыдар, кашпал даглары эрткен үениң чажыттарын кадагалап чыдар

«Тыва делегей» республиканың хөй-ниити организациязы тыва чоннуң культуразын, езу-чаңчылдарын, шажын-чүдүлгезин, бойдузун сонуургаар кижилерни каттыштырып турар. Ынаар чүгле Тываның иштинде эвес, а делегейниң кайы-даа булуңнарындан Тываны үнелээр хамаатылар, эртемденнер кирип турар.
«Тыва – тоолчургу, эрте-бурунгу оран, ооң хем-суу безин маадырларның дугайында ырлап чыдар, кашпал даглары эрткен үениң чажыттарын кадагалап чыдар. Бистиң ада-өгбелеривис хөй-хөй чылдарда ховар дээн культураны, харын-даа бүдүн аңгы делегейни тургускан. Ынчангаш силерни тыва делегейни шинчилээринче чаладым» — деп, ук организацияның удуртукчузу Каадыр-оол Бичелдей бижээн.

«Тыва делегейниң» ажыл-чорудулгазы:
БЕЪЛДИР-КЕЪЖИИ төлевилели;
Сүбедей-Маадыр дугайында ном;
Сүбедей-Маадырга тураскаал;
Чыл санында Шагаа байырлалында чонну изиг аъш-чем-биле хүндүлээри;
«Урянхай-тыва энциклопедия» төлевилели;
Дрепунг Гоманг хүрээзиниң хуурактары-биле чугаалажып, оларның айтырыгларга харыыларын чыып бижээн.
«Тыва делегей» хөй-ниити организациязы аныяк-өскенге чер-чуртунуң төөгүзүн, культуразын, езу-чаңчылдарын билип алырынга улуг салдарны чедирип турары чугаажок. Оларның кылып чоруткан шинчилелдери тыва чоннуң төөгүзүнге чугула истерни арттырар.
Мира КОНГУЛ-ООЛ.
#мир_тувинцев #НКО #тыва_делегей #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Руководитель фракции «Единая Россия» в Верховном Хурале (парламенте) Республики Тыва Ирина Бадыргы присоединилась к Всероссийской акции «Помоги собраться в школу»
Следующая запись
Тываның Чаш Арзылаң мөгези
Меню