Туристерниң сонуургалын чедип алыр дээш

Шагаа хүнүнге чедир каш-ла хонук арткан. Тыва чоннуң езу-чаңчылдарын кадагалап арттырары — удуртукчуларның база бир кол хүлээлгези. Мээң чазакка ажылдап келген үемде, Шагааны байырлаары ындыг-ла кончуг организастыг эвес турганын сактыр-дыр мен. Эр улустуң саң салыр езулал ооң мурнунда шоолуг нептереңгей эвес турган, ол дээрге ук чаңчылды бис чогааткан эвес, а амгы үеде ону кадагалап арттырганывыс болур.
Шагаа — чүгле байырлал эвес, ол турисчи брендилерни тургузуп алырынга эптиг үе. Ынчангаш удуртукчулар чурттакчы чон акша-төгерикти ажылдап алыры-биле, ажыл-ижин чорудары чугула деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бөгүнгү чазактың аппарат хуралының ажылын эгелээн.
С. Ощепкованың дыңнатканы-биле алырга, Шагааның организастыг ажылдарын Валентин Ендан удуртур.

#тыва #кара_оол #аппаратхуралы #шагаа #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш

Предыдущая запись
We are the Chempions — Бис Чемпионнар Бис!!!
Следующая запись
Шагаа — интернационалчы байырлал
Меню