Тиилелге бистиң оолдарывыстың талазында деп бүзүрелдиг мен

Игорь Френт, «РФ-тиң Транспорт яамызының ведомстводан дашкаар камгалал эргелелиниң» «Кызыл» сибирь салбырында килдис начальниги:

«Украинада тускай операция план езугаар чоруп турар. Россияның армиязы тодаргай болгаш маадырлыы-биле салдынган сорулгаларын күүседип турар. Россияның Камгалал яамызының дыңнадып турары-биле алырга, Киев ЛУР биле ДУР-нуң девискээрлеринде контролюн чидирип эгелээн. Амгы үеде тус черлерде амыдырал-хандырылга адырларын база социал объектилерниң ажылын дагын тургузары уламчылаан. Ындыг-даа болза националистер халдавышаан хевээр, ынчалза-даа ол кезек үениң айтырыы-дыр. Мен бодум хуумда, тиилелге бистиң оолдарывыстың талазында деп бүзүрелдиг мен. Ынчангаш ЛУР, ДУР-нуң девискээрлеринге тайбың чуртталга дораан кээр!»

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн
#ZаНаших #ZаМир #своихнебросаем #ZаМир #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
ВЭБ гарантирует до половины суммы кредита
Следующая запись
Май 1-де аныяктарның күш-ажылчы фестивалы эртер
Меню