Тергиин школаларны илереткен

#тыванын_аныяктары_өөредилге

Корум-чурум үрээшкинин болдурбазы-биле профилактика ажылдарын баш бурунгаар чоруткан 10 тергиин школаларны илереткен.

Республиканың девискээринде назы четпээн уруглар ортузунда корум-чурум үрээшкинин болдурбазы-биле эрткен мөөрейниң түңнелинде Кызыл хоорайның дугаары 1,8, Сарыг-Септиң дугаары 1, Чеди-Хөл кожууннуң Элегест суурунуң, Бай-Тайганың Тээли суурунуң, Кызыл кожууннуң Элегес-Аксы суурунуң, Таңдының Балгазын, Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүү, Өвүрнүң Хандагайты суурларының болгаш Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайның 2 дугаар школазы тергиин школаларның санынче кирген.

Ук школаларда эрткен чыл дургузунда чаңгыс-даа кем-херек үүлгедиишкини бүрүткеттинмээн болгаш уругларга хамаарыштыр озал-ондак болбаан. Оон аңгыда ук школалар уругларның чайгы дыштанылгазын кончуг эки организастаан.
«Республикада кижизидилге ажылы системажыттынган школалар бар, өөредилге чери биле ада-иениң аразында сырый харылзаа тургустунган. Шак-ла ындыг школалар мөөрейниң тиилекчилери болган» — деп, Тываның Өөредилге яамызының сайыдының бирги оралакчызы Ирина Сарагашева чугаалаан.

Предыдущая запись
Настало время «серебряного» волонтерства
Следующая запись
Наркологтар аныяктар ортузунда профилактиктиг ажылды чорудуп турар
Меню