Татьянаның хүнү-биле

Татьянаның хүнү-биле студентилерге болгаш оларның дагдыныкчыларынга, башклырга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол байыр чедирген. Студенчи чылдар дээрге эң-не аас-кежиктиг, идеялар, амбициялар, буянныг ажыл-херектер-биле долдунган үе. Бүдүн чуртталга сээң мурнуңда болгаш, чер-делегей чүгле сеңээ тургустунган, ынчангаш чүнү-даа кылырынга бүзүрелдиг сен. Студенчи үеде чараш ынакшыл, езулуг найырал кээр, ооң-биле кады кижи болуп хевирлеттинер, амыдыралчы туружун тывар үе. Силер бүгүде бо кайгамчык чылдарда эң-не экини шилип ап, а кол-ла чүве – өөредилгеге чедиишкинниг болуруңарга, бүзүрээр мен. Чүге дизе мергежилинге бердинген ажыл-ишчи кижилер төрээн республикавыска херек деп, ол бодунуң блогунда бижээн.
#Татьяниндень #Деньстудента #Тыва

Предыдущая запись
Аныяктарга деткимче
Следующая запись
Эрге-чагырга студентилерниң холунда!
Меню