Светлана Сендажы: хам чаяалга салгал дамчып кээр

«Дүңгүр» I-ги тыва хамнарның фестивалы «Алдын-Булак» этнокультурлуг комплекске июнь 20-ден 22-ге чедир болур.
«Дүңгүр» — онзагай хемчег. Аңаа Россияның хамнары чыглып, мастер-класттарны көргүспүшаан, ус-тывыш ярмарказын делгээр. Оон аңгыда хамнар-биле дорт харылзаа кымны-даа сонуургадып болур.
#Тываның_аныяктары солуннуң кол редактору Мира Конгул-оол
Тывада Хамнарның фестивалының база бир организакчыларының бирээзи, республиканың Дээди хамының оралакчызы, хам чаяакчы, «Чеди хамнар салгалы» хамнар ниитилелиниң удуртукчузу Светлана Сендажы-биле ужуражып чугаалашкан.
— Светлана Светлововна, бодуңарның дугайында таныштырып көрүңерем.
— Сүт-Хөл кожууннуң Кара-Чыраа суурга өскен мен. Аңаа школаны дооскан. Ооң соонда эмчи училищезин дооскаш, колдуунда эмнелгелерге эмчи сестразы кылдыр ажылдап чордум.
— Номчукчуну бир дугаар сонуургадыр айтырыг: канчап хам апарган силер?
— Бичиимден тура чүве эндевес чораан мен. Ынчалза-даа аныяк чылдарымда ол дуглалып, катап ажыттынып чораан. Сөөлгү чылдарда эмнээшкин күш-культуразы деп курс дооскаш, уругларның кадыкшылга төвүнге кадыы багай уругларны эмнеп турдум.

Материалды долузу-биле #тыванын_аныяктары солуннуң июнь айда үндүрүлгезинден номчуп болур.

Предыдущая запись
«Единая Россия» открыла первый гуманитарный центр в Харьковской области
Следующая запись
На ПМЭФ анонсировали запуск первого в России антифейк-сервиса
Меню