СОЛАНГЫ ТАМЧАЙ: В. ПУТИН ӨӨРЕДИЛГЕ АДЫРЫНЧЕ ОНЗА КИЧЭЭНГЕЙНИ УГЛААН

Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путин Федералдыг хуралга Айыткалынга өөредилге болгаш өөредилге черлериниң материал-техниктиг баазазын быжыглаарынче база улуг кичээнгейни угландырганын ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының сайыды Солангы Тамчай демдеглээн.

«Чурттуң Баштыңы өөредилге адырынга тодаргай сорулгаларны салган. Уругларның чайгы дыштанылгазында путевкалар өртээниң чартыын эгидерин Президент саналдаан. Уругларның дыштанылгазынга хамаарышкан чиигелделер каникул үезинде база артар. Бо чылын бистиң республикавыска  чайгы кадыкшылга кампаниязы июнь айдан эгелээр болгаш, Росхереглелхайгаарал албанының шупту негелделеринге дүүштүр ажылдаар. Тывага чайгы дыштанылга үезинде 184 организациялар уругларны хаара тудары планнаттынган.

Оон аңгыда Владимир Путин техникум, колледжтерде өөредилге бөлүктериниң кураторларынга 5000 рубльди немей төлээрин дааскан. Бистиң республикавыста  ортумак өөредилге черлеринде 300 ажыг куратор башкылар бар.

4 чыл иштинде 16 000-дан эвээш эвес школа автобустарын садары көрдүнген. Шупту автобустар амгы үении-биле айыыл чок болур. А бистиң республикавыска 4 чыл иштинде «Өөредилге» национал төлевилел езугаар  60 автобусту садар.

Дээди өөредилге черлеринче доозукчуларның 60 хуузу өөренип кирер. Делегейниң кайы-даа чурттарында ол хире хөй доозукчулар дээди эртемни халаска чедип алыр ындыг арга чок. Тывада бо чылын күрүне экзаменнерин 5350 9-ку классчылар база 2445 11-ги классчылар дужаар» — деп, Солангы Тамчай тодаргайлап тайылбырлаан.

#Послание #Путин #Россия #Тыва #Тыванын_аныяктары

 

Предыдущая запись
ЧОННУҢ КАДЫКШЫЛЫ БИРГИ ЧЕРДЕ
Следующая запись
«Такие девушки, как звезды…»
Меню