Санкт-Петербургтуң «Мани Хани» деп барынга болган шош-содаада экстремисчи шинчи илереттинмээн

Киргизияның база Тываның чурттакчыларының аразында болган шош-содаада экстремисчи шинчи илереттинмээнин Санкт-Петербургта миграция политиказын боттандырар база нациялар аразында харылзаалар талазы-биле комитеттиң даргазы Олег Капитанов дыңнаткан. Оон аңгыда нациялар аразында чөрүлдээлерниң чылдагаанындан кем-херек үүлгедиишкини болганы база бадыткаттынмаанын тодаргайлап турар.
«Эрге-хоойлу камгалаар органнарның тургусканы-биле, чогуш-содаа амыдыралчы үндезинге болган. Ында экстремисчи шинчи азы кем-херекти аартадыр хире нациялар аразында чөрүлдээ база чок» — деп, Капитанов социал четкиде бодунуң арнында бижээн.
Апрель 12-ниң хүнүнде «Мани Хани» барга соок чепсекти ажыглаан шош-содаага хамаарыштыр полиция ажылдакчылары хыналданы чорудуп турар. Когараан кижилер эмчи албан черлеринде чыдар. Бо таварылганың соонда, диаспоралар болгаш землячестволар төлээлериниң киржилгези-биле хуралдарны кылып эгелээн болгаш, даштыкы чурттуң хамаатыларының база РФ-тиң хамаатыларының эрге-хоойлуга удур корум-чурумун сайгарып көөр. Оон аңгыда диаспоралар аразында удур-дедир харылзааны чедип ап, демниг болурунуң дугайында айтырыгны чугаалажыр.

#тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Стартовала регистрация на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России»
Следующая запись
Кызыл, кто на ЗаБег?
Меню