Самагалтайның 250 чылын уткуштур чаартылгалар

Тес-Хем кожууннуң 250 чыл оюн таварыштыр Самагалтай суурнуң оруктарын чаартып турар. Бо хүннерде Амбын-Ноян болгаш Механизация кудумчуларының оруун асфальтылаан.

Кожууннуң чагыргазының дыңнадып турары-биле алырга, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг база Орук-тарнспорт яамызының деткимче езугаар оукртарның чаартылгазы юбилейлиг хемчеглерниң планынче кирген. Ол ышкаш республиканың бирги удуртукчузунуң даалгазы-биле Самагалтайның дугаары 2 школазының девискээрин асфальтылаан. Ук школага эрткен капиталдыг септелге кылдынганын сагындыраал. Ынчалза-даа чарыгдалдар сметазынче школаның девискээрин чаагайжыдары кирбээн.Бо чылын Владислав Ховалыг школаның чанын чаартырынга немелде акшаландырыышкынны аңгылаарын дааскан.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
В России пройдет III Международный строительный чемпионат
Следующая запись
Самагалтай: 250 чылынга номнар делгелгези
Меню