Сайгарылганы чорудар

«Шериг эртип турар бистиң чаңгыс чер-чуртуувустуң интернет таварыштыр дилээ эрткен дүне мээң адрезимге база келген. Ынчангаш бо айтырыгны парламентиниң спикери Кан-оол Даваа база Хөй-ниити палатазының даргазы Анатолий Дамба-Хуурак хыналдага алыры чугула дээрзин сүмелешкен бис» – деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аппарат хуралынга демдеглээн.
Бо айтырыг талазы-биле Анатолий Дамба-Хуурак ажылчын аян-чорук кылып, байдалды сайгарып көөрүн дыңнаткан.
#тыва #кара_оол #аппаратноесовещание #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Аныяк сайыттар дугайында
Следующая запись
Бай-Тайгада байдал
Меню