РЕКТОРНУҢ БАЛЫ

Татьянаның хүнү

Бо хүн Тываның Күрүне Университединге студентилер хүнүн таварыштыр «Ректорнуң балы» байырлал болуп эрткен. Ук байырлал чылдың-на Татьянаның хүнүнде болур чараш чаңчыл болу берген. Бо удаада өске чылдарга көөрде онлайн хевирге эрткен. Аңаа тываның барык шупту өөредилге черлери киришкен.

ТывКУ-га өөренип, эртем-билиг чедип алгаш, амгы үеде удуртукчу даргалар болган студентилер амгы үениң студентилеринге байырын, чагыг-сөзүн берип турары онзагай. Олар өөредилгезин тергиин эки дооскаш, төрээн черинге төлептиг ажылдаарын күзээннер.

Оон аңгыда онзаланган студентилер Тываның сенатору Дина Оюннуң болгаш Кызылдың мэриниң шаңналдарын, стипендияларын алганнар.

Байырлалдың кол маадыры «Тергиин доозукчу-2021» чоргаар атты филология факультединиң доозукчузу, Россияның журналистер эвилелиниң кежигүнү Виктория Доржу чаалап алган. Дараазында тускай шаңналдарга инженер-техниктиг факультединден Алдын Монгуш – «Көрүкчүлерниң үнелели», экономика факультединден Чайзат Монгуш – «Мээң баштайгы профессионал үнүүшкүнүм», төөгү факультединден Артыш Түлүш – «Келир үениң профессионалы», география факультединден Аймира Сарыглар – «Тергиин эгелээшкин» деп аттарга төлептиг болганнар.
Арслан Аракчааның тырттырган чуруктары.
#Татьяниндень #Ректорскийбал #Лучшийвыпускник2021 #Тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Ректорнуң балындан фоторепортаж
Следующая запись
Шагааның дүнезинде езу-чаңчылдарны сагыыры чугула
Меню