Полиция ажылдакчыларының белектери

Полиция ажылдакчыларының белектери
Албан-хүлээлгезин күүседип тургаш, амы-тынындан маадырлыы-биле чарылган полицейжилерниң өг-бүлелери болгаш ажы-төлү Соок-Ирей, Харжыгаштың Чаа чыл байырлалы аалдап келирин четтикпейн манаарлар. Чүге дээрге чылдың-на хуулгаазын байырлалдың чараш чаңчылы болу бергенин уруглар билир.

Соок-Ирек биле Харжыгаш уруглар кандыг белек манап турарын баш бурунгаар билип алыр чаңчылдыг. Бо удаада база-ла улуг шоодай долдур белектерни сөңнеп, уругларның күзелдерин күүсеткен. Эң бичии уруглар ойнаар-кыстар, машиналар, элээди оолдаа бөмбүктер, шала улуглары ноутбук, фотоаппарат дээш хөй-ле белектерни тус-тузунда полицейжи Соок-Ирейден алганнар. А белек ээлери Чаа чылдың хуулгаазын маадырларынга ыры, шүлүүн бараалгадып, каткы-хөглүг байырлааннар.

Маадыр полицейжилерниң 16 өг-бүлелеринде 22 уруглар бар. Чаа чылды ачалары чокка уткууру муңгаранчыг болбайн канчаар. Ынчангаш полицейжи Соок-Ирей – ачаларының эжи, дыка муңгаравайн, Чаа чыл байырлалын омак-хөглүг уткуурун, оларның күзелдери чаа 2021 чылда шупту бүдерин күзээн.

Кижилерниң айыыл чок чоруун, ниитилелдиң корум-чурумун, российжи күрүнениң эрге-ажыктарын камгалаар албан-хүлээлгезин күүседип тургаш, аңгы-аңгы чылдарда 105 полицейжилер амы-тынындан маадырлыы-биле чарылганнар. Маадырларның ат-алдарын иштики херектер яамызының Сактыышкын тураскаалында мөңгежиткен.
Оларның өг-бүлелеринге республиканиң иштики херектер яамызының удуртулгазы, маадырларның кады албан-хүлээлге күүседип чораан дайынчы эш-өөрү дузалажып чоруурлар.
#ИХЯ #Полиция #Чаачыл #Тывамедиагрупп #Маадырлыгчорук #Тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
6 сая 300 муң акшаны дуза кылдыр алган
Следующая запись
Меню