#ПодариРомашку деп хештег-биле социал четкилерге салыр

Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнүн таварыштыр «Ромашкадан белекке бер» деп республика чергелиг акцияны ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы чарлаан. Акцияның кол сорулгазы – өг-бүлениң чогумчалыг эки ат-алдарын хевирлээри, өг-бүлениң чаңчылдарын сайзырадыры болгаш пропагандалаары, ниитилелдиң социал-культурлуг талазынга өг-бүлениң деңнелин бедидери болур.
Акцияга киржириниң негелдези – июль 7-ниң хүнүнге чедир бодунуң чоок кижизинге ромашка чечекти белекке берип турар чуруун #ПодариРомашку деп хештег-биле социал четкилерге салыр. А ромашканы бодунуң холу-биле кылгаш, чечээниң бүрүзүнге эки күзээшкиннерни бижиир.
Ромашка шаг-төөгүден бээр ынакшылдың чечээ деп санаттырып келген, ак өң — арыг-чаагай чоруктуң демдээ. Ынакшыл, өг-бүле болгаш шынчы чорук – кижи бүрүзүнүң амыдыралында эң үнелиг чүүлдер. Ылап шын ынакшыл чүректи чылыктырар, хей-аът бедидер, күш киирер, а шынчы чорук чоок кижилеринге чугаа чокка бүзүрелди, амыдырал-чуртталгага демниг бурунгаар базымны кылыр арганы тургузар.
#ПодариРомашку #ДеньСемьи

Предыдущая запись
Внимание, абитуриент: ТувГУ принимает документы и в Республиканской приемной комиссии
Следующая запись
Орук озал-ондаанга назы четпээннер когараан
Меню