От-биле оваарымчалыг болуру чугула

Кызыл кожуунга назы четпээн оол оът-сиген өртеткен түңнелинде, чалбырааштыг от чанында бажыңның хериминче шилчий бергенин дыңнадып турар.
Эрткен неделяның дургузунда апрель 12-ден 18-ке чедир республиканың девискээринге кургаг сигенден болгаш ажык чыдар черлерде боктан 58 өрт айыылы болган. Ооң хөй кезии Кызыл хоорайга болганын сагындыраал, ол дээрге 27 таварылга.
Өрт айыылының болуп турар чылдагааны – чүгле кижилерниң от-биле оваарымча чогунда. Апрель 14-түң хүнүнде ыраккы Каа-Хем суурга 9 харлыг бичии оол оттуг-ыяш-биле ойнап тургаш, кургаг сигенни өртеткен. Хаттыг хүн болганындан өрт айыылы тургустунуп, чанында бажыңның хериминче шилчээн. Чүгле өртчүлерниң дүрген келгенинден өрт айыылы узуткаттынганын сагындыраал.
#пожароопасныйпериод #тыва #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Медиков Тувы обеспечат автотранспортом
Следующая запись
Путин предложил платить нуждающимся беременным женщинам по 6 350 рублей в месяц
Меню