ОРУКТАРНЫ ТҮР ДУГЛААР

Кызыл хоорайның парлалга албанының дыңнатканы-биле алырга, май 21-22 хүннеринде «Шериг ралли» база «Аъттыг марафоннуң» ажыдыышкынының үезинде төп кудумчуларның машина оруктарын дуглаптар.
Кызыл хоорайның Ленин кудумчузунда Комсомольская база Гагарин кудумчуларының белдиринге чедир орукка автомашиналар оруун түр дуглаар үези:
2021 чылдың май 21-де 08.00 шактан 13.00 шакка чедир;
2021 чылдың май 22-де 07.00 шактан 14.00 шакка чедир.
Кызыл партизан кудумчузунуң Тыва эки турачылар кудумчузунда белдиринден Интернациональнаяга чедир:
2021 чылдың май 28-те 15.00 шактан 18.00 шакка чедир;
2021 чылдың май 29-та 08.00 шактан 13.00 шакка чедир.

Ону «Шериг ралли» база «Аъттыг марафон» маргылдааларының байырлыг ажыдыышкынының үезинде орук шимчээшкининге айыыл чок чорукту тургузары-биле дуглаанын сагындыраал.

#военноералли #конныймарафон #тыва #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Үер суундан когараан хамаатыларга түр чурттаар пунктуларны тургускан
Следующая запись
«ПРОНАВЫКИ» — бесплатное обучение цифровым навыкам для всех
Меню