Ондактыг оруктарны эде кылырын В. Ховалыг дааскан

Эрткен неделя дургузунда республикага 7 орук озал-ондаа болган, ооң дөртүнге 10 кижи амы-тынындан чарылган. Оларның аразында 2 назы четпээн уруг бар. Бөгүн чазактың аппарат хуралынга орук озал-ондактарын шуптузун сайгарып чугаалашкан түңнелинде, Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Владислав Ховалыг аварийлиг оруктарны шинчилээрин дааскан.
«Орук озал-ондактары болган соонда, Кызыл хоорайже кирер оруктуң долганып чоруур кезээ автомашина шимчээшкининге таарымча чок дугайында чурттакчы чондан дыңнадыышкыннар мээң адрезимде хөй келген. Бөгүн шалыпкыны-биле техниктиг чөвүлелдиң хуралын чорудуп, ук орукту шинчилеп көргеш, херек болза эде кылырын организастаары чугула» — деп, ол чугаалаан.
Оон аңгыда эрткен неделяда Кызыл хоорайга, Каа-Хем, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Тожу кожууннарга орук озал-ондактары болган. Барык шупту таварылгаларда айыыл чок чоруктуң курун чолаачылар-даа, пассажирлер-даа ажыглаваан.

#ДТП #реконструкциядороги #врио #ховалыг #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
2021 чылда коронавирустан 45 кижи мөчээн
Следующая запись
Республикада онза байдалдар: читкен уруг база өрт
Меню