Ноябрь айның солуну үнүп келген

«Тывамедиабөлүк» Парлалга Бажыңы дыңнадып тур!

Хүндүлүг чурттакчылар база аалчылар!

«Тываның аныяктары» болгаш «Сылдысчыгаш» солуннарның чаа үндүрүлгезин садып алырынче Силерни чаладывыс.
Өңнүг, чараш, эптиг хевирде солуннарны дараазында адрестерден садып ап болур:
📍Кызыл хоорай, Красноармейская кудумчузу, бажың 100;

📍Арбат шөлүнде тарадыкчылардан;

📍Калинина кудумчузунуң 3 г дугаар бажыңда «45» садыындан;

📍«Тывапечать» киоскилеринден;

📍 «Россияның Почтазы» АН-ның почта салбырларындан.

Реклама килдизинде 8-923-267-07-49 дугаарлыг соталыг телефон азы 8(39422)2-18-10 дугаарлыг ажылчын телефон таварыштыр харылзажып болур.

Предыдущая запись
В Туве открылся энтоковоркинг-центр по производству изделий из дерева
Следующая запись
Нацпроект «Демография»: в Бай-Тайгинском районе открыли новый детский сад
Меню