Наркологтар аныяктар ортузунда профилактиктиг ажылды чорудуп турар

#тыванын_аныяктары_профилактика

Реснаркодиспансерниң ажылдакчылары Тудуг техникумунуң сургуулдары-биле ужуражылганы эрттирген. Аңаа араганың, наркотиктерниң болгаш психоактивтиг бүдүмелдерниң аныяк кижиниң кадыкшылынга, амы-тынынга хоразының дугайында чугаалашкан.

«Профилактиктиг ажылдарның түңнелинде аныяк-өскен бо бүгү багай чүүлдерден ойталап турарын эскерип болур. Араганың, наркотиктерниң хоразының дугайында аныяктар-биле чугаалажып тургаш, ала-чайгаар чуртталгада херек айтырыгларже кире бээр-дир бис. Чижээлээрге, оолдар чолаачы мергежилге каяа өөренип ап болурул, аңаа кандыг шаптараазыннар туруп болур дээн ышкаш. Боо эдилээринге чөпшээрелди кайыын алырыл дээш оон-даа өске айтырыглар аныяк оолдарны сонуургадып турар. А бөлүглежип алгаш, арага ижери, наркотиктер ажыглаары аныяк кижиниң күзелдеринге болгаш келир үезинде планнарынга шаптараазыннарны тургузуп болур» — деп, диспансерниң специализи Чодураа Ломажап чугаалаан.

Предыдущая запись
Тергиин школаларны илереткен
Следующая запись
Виолончелистка из Тувы Чимис Сат вошла в состав Сибирского юношеского оркестра
Меню