«Национал чечен чогаал премиязы» мөөрейни чарлаан

ТР-ниң Нациялар херээниң талазы-биле агентилел тыва дылга чечен чогаал мөөрейин чарлаан. Премияның түңү – 200 муң рубль.

«Национал чечен чогаал» мөөрейин республиканың девискээринге нациялар аразында хармаарылгаларны эптештирер болгаш хамаатылар аразында чаңгыс аай эп-сеткилди быжыглаары-биле эрттирип турар. Оон аңгыда Тываның чечен чогаал культуразынче үлүг-хуузун киирген авторларны дилеп, оларны деткиири – чугула сорулгаларның бирээзи.

Мөөрейже тыва дыл кырында бижээн чогаалдарны, өске чоннарның дылында бижээн чогаалдарның очулгаларын киирип болур. Ук мөөрейни Тыва дыл хүнүнге тураскааткан болгаш, ажылдарны бо чылдың сентябрь 20-ге чедир хүлээр.

Мөөрейниң дугайында тодаргайы-биле дараазында ссылкадан көрүп болур: https://vk.com/doc625237649_610183776?hash=788faa418fe913e845&dl=3c0fb2b2b50cf9ca29

 

 

#межнац #агентствоподеламнациональностей #тыванын_аныяктары #тувинскийязык #тывадыл

 

Предыдущая запись
Тывага чаа спортчу залдар немежир
Следующая запись
Социал албан черлерин септээр
Меню