«Лунсинге» даг-рудалыг чыдымнар буступ батканындан бир шахтер амы-тынындан чарылган

✅ Декабрь 11-де 19 шак үезинде Тожу кожууннуң эрге-хоойлу органнарынга «Кызыл-Таштыг» комбинадының девискээринге даг-рудалыг мөөң чыдым буступ батканын дыңнаткан. Айыыл-халап үезинде бүдүрүлгениң бир ажылчыны амы-тынындан чарылган. Ниитизи-биле чер адаанга 5 ажылчын турган. Республиканың эрге-хоойлу органнарының дыңнадып турары-биле алырга, артканнары кемдээшкин албаан. Шупту ажылчыннарны чер кырынче үндүрген.
Амгы үеде амы-тынындан чарылган ажылчынны суд-медицина экспертизазында чылдагаанын тургузары-биле шинчилеп турар. Истелге эргелелиниң истекчизи болгаш истекчи-криминалист озал-ондак болган чылдагаанын дилеп, ук черни хынаар ажылдарны чоруткан.Оон аңгыда бүдүрүлгениң удуртулгазы күш-ажылдың айыыл чок чоруун болгаш камгалалын хандырар хемчеглерни канчаар чорудуп турганы истелге үезинде илерээр.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.
Предыдущая запись
Шоу-мөөрей “Ийи сылдыс”! Онлайн-концертти январь 8-ке чедир көрүп болур!
Следующая запись
Ыраккы Мөңгүн-Тайгадан фоточурук
Меню