Кызыл кожууннуң Ээрбек суурда 101 дугаар соңгулда участогунда бадылаашкын 8:00 шакта эгелээн

Кызыл кожууннуң Ээрбек суурда 101 дугаар соңгулда участогунда бадылаашкын 8:00 шакта эгелээн/

«Соңгукчуларның даңзызында 749 кижи бар. Бир дугаар хүнүнде 372 кижи үнүн берген. Сентябрьның 13-14 хүннеринде малчыннарже үнүүшкүннү кылып чоруткан турган бис, аңаа 133 кижи соңгаан. Кадыкшылының байдалы азы назылап кырааны-биле кээп шыдавас соңгукчулардан 49 билдииришкин келген, бажыңнарынче чедип соңгуткан бис — деп, соңгулда участогунуң даргазы Ая Сергеевна Сарыг-оол дыңнаткан.
Соңгукчу бүрүзүнүң эъдиниң изиин хынап, камгалал масканы, хол-хаптарны, демир-үжүктү үлеп, ковид аарыынга удур санитарлыг дүрүмнерни сагып турар.
Ээрбекчилер төрээн чуртунуң сайзыралы, ажы-төлүнүң келир үези, бурунгаар хөгжүлделиг амыдырал дээш шын шилилгени кылып, шупту чаңгыс демниг, идепкейлиг киржип турар.

#Выборы2021 #Соңгулда #ТываГолосует #Кызылкожуун #Тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Буян Бурбучук: «Бөгүн хамааты хүлээлгем күүсеттим».
Следующая запись
  На выборы как на праздник
Меню