Кышкы үеде өрт айыылындан камгалал

Улуг-Хем районнуң өрт-камгалал кезээниң хуу составы хүн бүрүде профилактиктиг үнүүшкүннерни чорудуп, чон ортузунда тайылбыр ажылдарын чорудуп турарын фоточуруктардан көрүп болур.

Өрт айыылы сезон аайы-биле болуп турарын билир бис. Кышкы үеде өрт айыыл-халавы колдуунда суугуну шын эвес ажыглаанындан болур.

Ынчангаш суугу одаар чуртталга бажыңнары дараазында дүрүмнерни сагыыры чугула:

— бажың иштин чылыдыр одап тургаш, суугуну хайгаарал чокка арттырбазын кызыдыңар, ону бичии уругларга дагзып болбас;

— суугу чоогунга кывар-чаар материалдар салып болбас;

— суугуну эмин эрттир изидир одавас;

— өрт айыылының техниктиг болгаш стандарттыг негелделеринге дүүшпес демир суугуларны салыры хоруглуг.

Кышкы үеде электрилиг чылыдылга херекселдерни шын эвес ажыглаанындан өрт айыыл-халавы тургустунуп болур.

Предыдущая запись
Айыраа Сат: «Хороший журналист всегда должен чуточку «болеть» тем, чем он занимается»
Следующая запись
Бүгү делегейниң телевидение хүнүнде Тываның журналистери спартакиаданы эрттирген
Меню