Коңгар Кылаң-оол: «Тайбың келир үе дээш демисел»

«Социал четкилерде дүвүренчиг меге медээлерниң тарап турарын шупту билир бис

Ону кандыг-ла бир сорулга-биле билдинмес кижилер бижип турар. Меге медээлерни номчаан улуска кайы-хире хоралыын бодавайн олурарлар.
Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс мурнуку одуругда чоруп турар. Оларга деткимче болур хамаанчок, чамдык билдинмес улус балыгланганнарның болгаш туттурганнарның дугайында өөрээн чүве дег чагааларны аай-дедир бижип, тарадып туруп берген. Боттарының харыысалга чогун, кортуун болгаш идегел чогун, өскерликчи чоруун олар бадыткап турлар.
Тыва оолдарывыстың эрес-дидимин, күштүүн шупту билир бис, оларга бүзүрээр бис.
Спецопреция дээрге дайын эвес-тир. Ол дээрге тайбың келир үе дээш демисел-дир»

#ЗаРодину #СвоихНеБросаем #тывалар #шериг #победа #ЗаПрезидента #тува #тыва #медээлер

Предыдущая запись
Айдын Быртаан-оол: путь в национальную музыку
Следующая запись
3 регион кадрлар белеткээри-биле дугуржулгага атты салган
Меню