Кем-херек үүлгедиин болдурбаан

Эрткен неделяда 8 харлыг бичии уругнуң амы-тынынга айыылды тургускан херээжен кижини өй-шаанда тудуп, хай-бачытты чайлаткан полиция ажылдакчыларынга четтиргенивисти илередир-дир бис деп, Шолбан Кара-оол республиканың ИХЯ-ның сайыды Поляковтуң илеткелиниң соонда демдеглээн.

Предыдущая запись
Тожуда байдал
Следующая запись
Аныяктар ордузунда амыдырал «хайныгып» турар бе?
Меню